Guerda internationaal

Klantenservice:

Bemiddeling

In overeenstemming met artikel L. 612-1 van de franseconsumentenwet heeft de consument, met inachtneming van artikel L.152-2 van de franseconsumentenwet, het recht om binnen een jaar na zijn schriftelijke klacht een verzoek tot minnelijke schikking door bemiddeling in te dienen, bij;

SAS Médiation Solution

222Chemin de la Bergerie, 01800 Saint Jean de Niost

web: https://www.sasmediationsolution-conso.fr

e-mail:  contact@sasmediationsolution-conso.fr

Herroepingsformulier:

In het geval van het op afstand sluiten van deze Overeenkomst, geniet het Lid van een herroepingstermijn in overeenstemming met de artikelen L. 221-18 en volgende van de Consumentenwet onder de hieronder gedefinieerde voorwaarden.

Het Lid heeft een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf het afsluiten van het Contract om zijn herroepingsrecht bij de Dienstverlener uit te oefenen, zonder redenen te hoeven rechtvaardigen of een boete te betalen, om terug te betalen, tenzij de uitvoering van de diensten onmiddellijk en vóór het einde van de herroepingstermijn is begonnen.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend met behulp van het online herroepingsformulier of worden gereproduceerd in bijlage II van het contract, in welk geval een ontvangstbevestiging op een duurzame drager onmiddellijk door de dienstverlener aan het lid zal worden meegedeeld, of elke andere ondubbelzinnige verklaring die de wens tot herroeping uitdrukt en in het bijzonder per post gericht aan de dienstverlener op het postadres 43 rue de l’Église Saint-augustin 33000 Bordeaux of assistante@guerda-international.com of door het online formulier in te vullen.

De terugbetaling van de daadwerkelijk door het Lid betaalde bedragen zal plaatsvinden uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst, door de Dienstverlener, van de kennisgeving van de Terugtrekking van het Lid.